Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zaklinaczkaslow
Najdroższy,

tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.

Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 

Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
Reposted bynysquisweetnothinggnieodwzajemnionemesoutewaniliowaawildgirlprzeciezwieszzeciekochamukradlimizupepopatrzkaat
zaklinaczkaslow
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viaazazel azazel
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
zaklinaczkaslow
1409 1c14
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
zaklinaczkaslow
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiamdreamer iamdreamer
zaklinaczkaslow
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viainyou inyou
zaklinaczkaslow
2515 2158 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasweetnothingg sweetnothingg
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
3672 055f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapozakontrola pozakontrola
zaklinaczkaslow
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaparisienne laparisienne
zaklinaczkaslow
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako vianoticeable noticeable
zaklinaczkaslow
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
zaklinaczkaslow
wciąż do Ciebie milczę.
— Zaklinaczka
Reposted bynailinicannellleukradlimizupe
zaklinaczkaslow
9061 0ddb 500
Zaklinaczka Paryżanka.
Reposted bydoubleespressoalliwantisyoualliwantisyoumagdakpampampam
2175 b712 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl