Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0205 083c 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamisiaczek95 misiaczek95
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittlemouse littlemouse
zaklinaczkaslow
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
zaklinaczkaslow
Reposted frombluuu bluuu
5578 e80d
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialaparisienne laparisienne
zaklinaczkaslow
Reposted fromshakeme shakeme viakarolsss karolsss
3656 082a 500
Reposted fromdivi divi
3107 0366 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
4587 c83a 500
Reposted fromdivi divi
4569 fe78 500
Reposted fromdivi divi
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaweciaq weciaq
zaklinaczkaslow
2651 83de 500
Reposted fromrol rol viasarazation sarazation
zaklinaczkaslow
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka vianyaako nyaako
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viakotowate kotowate
8235 a0aa 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
zaklinaczkaslow
2026 1b18
Reposted fromniewychowana niewychowana viaazazel azazel
4496 c082 500
Reposted fromtwice twice viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl