Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9609 76c4
Reposted fromamatore amatore viainspirations inspirations
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
4849 6841
zaklinaczkaslow
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni (…) Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompomyleniec pomyleniec viaazazel azazel
zaklinaczkaslow
2323 4b23
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
zaklinaczkaslow
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
zaklinaczkaslow
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
zaklinaczkaslow
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation vialittlefool littlefool
1508 e3e9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutkapa outkapa
zaklinaczkaslow
5917 1535 500
zaklinaczkaslow
5750 89eb 500
Reposted frommefir mefir viacholera cholera
zaklinaczkaslow
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablakablaka blakablaka
zaklinaczkaslow
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viamayamar mayamar
zaklinaczkaslow
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
zaklinaczkaslow
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viaStoneColdSober StoneColdSober
zaklinaczkaslow
8704 a4bd
Reposted frompoppyseed poppyseed viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl