Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
zaklinaczkaslow
Najdroższy,

tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.

Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 

Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
Reposted bynysquisweetnothinggnieodwzajemnionemesoutewaniliowaawildgirlprzeciezwieszzeciekochamukradlimizupepopatrzkaat
zaklinaczkaslow
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viaazazel azazel
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
Najdroższy,

tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.

Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 

Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
Reposted bynysquisweetnothinggnieodwzajemnionemesoutewaniliowaawildgirlprzeciezwieszzeciekochamukradlimizupepopatrzkaat
zaklinaczkaslow
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viaazazel azazel
zaklinaczkaslow
Najdroższy,

tulę Cię w myślach nieustannie od kilku dni. Sięgam pamięcią wstecz, by jeszcze raz usłyszeć Twój pełen czułości głos, gdy byłam dla Ciebie tak ważna. Tęsknota nocami jest mi znajoma, potrafimy już razem zasypiać i czasem nawet wyciera łzy z moich policzków. Tęsknota, która nawiedza mnie niezapowiedziana, w ciągu dnia, po ósmym łyku zbyt zimnej kawy jest nieznośna. Przypomina mi o Tobie, o Twoich oczach, sercu i myślach. I tęsknię wtedy tak mocno, że muszę wbijać paznokcie w swoje dłonie, by nie rozpłakać się wśród innych.

Chciałabym cofnąć czas, nigdy nie uciekać, nigdy nie znikać i nigdy Cię nie odpychać. 

Tęsknię za Tobą. Wiesz?
— Zaklinaczka
Reposted bynysquisweetnothinggnieodwzajemnionemesoutewaniliowaawildgirlprzeciezwieszzeciekochamukradlimizupepopatrzkaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl