Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3212 eefa 500
3015 b29a 500
zaklinaczkaslow
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoralina koralina
zaklinaczkaslow
7379 7c67
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viakoralina koralina
zaklinaczkaslow
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoralina koralina
zaklinaczkaslow
8096 850c 500
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
zaklinaczkaslow
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaboli boli
zaklinaczkaslow
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaoutline outline
zaklinaczkaslow
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
zaklinaczkaslow
8466 be49 500
zaklinaczkaslow
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
Bardzo polecam film "Dziewczyna z pomarańczami", książka jeszcze lepsza. 
Reposted bycorazblizej corazblizej
zaklinaczkaslow
zaklinaczkaslow
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viaguerriera guerriera
zaklinaczkaslow
4439 7acf 500
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapoolun poolun
zaklinaczkaslow
nie mogę już tak bez Ciebie. 
— Zaklinaczka
Reposted bypozakontrolaukradlimizupeinspirations
zaklinaczkaslow
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaanncey anncey
zaklinaczkaslow
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl